CPE 135A – Chlorinated Polyethylene

Tên sản phẩm: CPE

Quy cách: 25 kg/bao

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc

Số CAS: n/a