PnB – Propylene Glycol Monobutyl Ether – Propylene Glycol N Butyl Ether

Tên sản phẩm: PnB

Quy cách: 180 kg – 195 kg/phi

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Dow

Số CAS: 15821-83-7, 5131-66-8