Acesulfame K – C4H4KNO4S – Đường ACK – Acesulfame Potassium

Tên sản phẩm: Acesulfame K, Đường ACK

Quy cách: 25 Kg/Thùng

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc, Mỹ

Số CAS: 33665-90-6