Di Iso Butyl Ketone – C9H18O – DIBK

Tên sản phẩm: DIBK

Quy cách: 168 kg/phuy

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Dow

Số CAS: 108-83-8