MEA – C2H7NO – Monoethanolamine

Tên sản phẩm: MEA

Quy cách: 210 kg – 230 kg/phuy

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Dow

Số CAS: 141-43-5