Maltodextrin – C6H10O5 – Đường Malto

Tên sản phẩm: Đường Malto, Maltodextrin

Quy cách: 25 Kg/Bao

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc, Ấn Độ

Số CAS: 9050-36-6