Phèn Kép – NH4Al(SO4)2 – Amoni Nhôm Sunfat

Tên sản phẩm: Phèn Kép

Quy cách: 25kg

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Việt Nam

Số CAS: 7784-25-0