Kali Natri Tartrat – KNaC4H4O6 – Potassium Sodium Tartarate – Rochelle Salt

Tên sản phẩm: Kali Natri Tartrat, KNaC4H4O6

Quy cách: 25 kg/bao

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc

Số CAS: 304-59-6