Potassium Aluminium Fluoride – K3ALF6 – PAF

Tên sản phẩm: Potassium Aluminium Fluoride

Quy cách: 25 kg/bao

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc, Ấn Độ

Số CAS: 13775-52-5