Methylcyclohexane – C7H14 – METHYL CYCLOHEXANE – MCH

Tên sản phẩm: Methylcyclohexane

Quy cách: n/a

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc

Số CAS: 108-87-2