Bột Nở Phá Đá – Bột Nở Tách Đá – Sino crack

Tên sản phẩm: Bột nở phá đá, Bột nở tách đá sino-crack

Quy cách: 5 kg/bao

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc

Số CAS: n/a