Kali Hydrophotphat – K2HPO4 – Dipotassium Phosphate

Tên sản phẩm: K2HPO4

Quy cách: 25kg

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc

Số CAS: 7758-11-4