Propylen Glycol – C3H8O2 – Propanediol

Tên sản phẩm: Propylen Glycol

Quy cách: 215 kg/phuy

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Dow, Mỹ, Thái Lan

Số CAS: 57-55-6