Vital Wheat Gluten – Gluten Lúa Mì – Bột Mì Căn

Tên sản phẩm: Vital Wheat Gluten

Quy cách: 25 kg/bao

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc

Số CAS: 8002-80-0