MoS2 – Molybdenum Disulfide

Tên sản phẩm: MoS2

Quy cách: n/a

Hàm lượng: 98.5%

Xuất xứ: Trung Quốc

Số CAS: 1317-33-5