Natri Salicylat – C7H5NaO3 – Sodium Salicylate – Natri Salixylat

Tên sản phẩm: Natri Salicylat

Quy cách: 25kg

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc

Số CAS: 54-21-7