Betanapthol – 2-NAPHTHOL – BETA-NAPHTHOL

Tên sản phẩm: Betanapthol

Quy cách: 25 kg/bao

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc

Số CAS: 135-19-3