ĐỒNG CACBONAT – Copper Carbonate – CUCO3 – Cupric Carbonate

Tên sản phẩm: CUCO3

Quy cách: 25 kg/bao

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc

Số CAS: 12069-69-1