Lời bài hát “đường về hai thôn”

Lời bài hát đường về hai thôn

 Đường về thôn em duyên dáng bên ven sông con thuyền xuôi mái

 Nhịp cầu băng qua men lối đi quanh co ngõ hoa nối dài

 Nhà em cuối xóm ghép đôi mái tranh nâu trăng cài nước sau

 Có tằm mến thương dâu có trầu vấn vương cau

 Và đào tơ thơm ngát ngát hương trinh ban đầu

 Đường về thôn anh con sáo ru êm êm trên đồng xanh lúa

 Nhịp cầu băng qua đưa lối sân rêu xưa thắm hoa bốn mùa

 Nhà em mái lá tháng năm vẫn chưa nghe duyên tròn ước mơ

 Có giàn mướp xanh lơ có hồ cá nên thơ

 Mà lòng chim quê vẫn hát bao câu mong chờ

 Mỗi đêm trăng thanh ngà hội mùa lên tiếng ca góp tay cần lao

 Ôi hai thôn giao đầu nhịp cầu tre bước chung vui êm dường bao

 Tình ta lên men rồi còn chi ngăn cách lòng

 Mà chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau

 Chảy dâng lên trăng màu bà con đang mong cầu

 Rằng đôi ta sớm nên duyên ban đầu

 Đường về hai thôn mai mốt đôi uyên ương qua cầu soi bóng

 Nhủ thầm sông ơi gương nước chưa phôi pha ta còn vui hoài

 Trời quê bát ngát sẽ trông thấy tương lai qua tình lứa đôi

 Lúa đồng mãi xanh tươi mướp cà thắm nơi nơi

 Và vành môi trai gái góp câu ca yêu đời

 Mỗi đêm trăng thanh ngà hội mùa lên tiếng ca góp tay cần lao

 Ôi hai thôn giao đầu nhịp cầu tre bước chung vui êm dường bao

 Tình ta lên men rồi còn chi ngăn cách lòng

 Mà chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau

 Chảy dâng lên trăng màu bà con đang mong cầu

 Rằng đôi ta sớm nên duyên ban đầu

 Đường về hai thôn mai mốt đôi uyên ương qua cầu soi bóng

 Nhủ thầm sông ơi gương nước chưa phôi pha ta còn vui hoài

 Trời quê bát ngát sẽ trông thấy tương lai qua tình lứa đôi

 Lúa đồng mãi xanh tươi mướp cà thắm nơi nơi

 Và vành môi trai gái góp câu ca yêu đời

 Nhịp cầu đưa lối chung bước hai thôn

 Ta đón trăng về

 Mừng duyên quê

  

 karaoke