Hiện tượng khuếch tán là gì – Ví dụ về hiện tượng khuếch tán

Hiện tượng khuếch tán là gì

 Hiện tượng khuếch tán là hiện tượng các nguyên tử, phân tử của chất này hòa lẫn với các nguyên tử và phân tử chất khác. Có được điều này là do sự chuyển động không ngừng của các chất và giữa các nguyên tử, phân tử luôn có khoảng cách.

Ví dụ về hiện tượng khuếch tán

 Khi mở một lọ nước hoa, sau một thời gian rất ngắn, mùi thơm từ nước hoa lan ra khắp phòng. Đó là hiện tượng khuếch tán giữa các phân tử nước hoa và các phân tử không khí.

Tốc độ khuếch tán của các chất ra hoặc vào tế bào phụ thuộc vào những yếu tố nào

 Tốc độ khuếch tán của các chất qua màng phụ thuộc vào:

 – Sự chênh lệch nồng độ chất đó ở bên trong và ngoài màng.

 – Tính chất lý hóa của chất đó: Tan trong nước hay tan trong dầu, phân cực hay không phân cực, kích thước lớn hay nhỏ…

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: hệ số thế cho