Bài tập Axit-Bazo-Muối cho học sinh lớp 8, 9 và 11: Từ cơ bản đến nâng cao

 Axit, bazơ, và muối là các khái niệm quan trọng trong hóa học, đặc biệt là đối với học sinh lớp 8, 9 và 11. Để nắm vững kiến thức về axit-bazo-muối, việc thực hành bài tập là điều cần thiết. Bài viết này sẽ giới thiệu một số bài tập axit-bazo-muối cơ bản và nâng cao, giúp học sinh nắm chắc kiến thức và áp dụng linh hoạt trong quá trình học tập.

I. Bài tập đọc tên axit-bazo-muối

 Đọc tên các chất sau:

 a) HCl b) H2SO4 c) HNO3 d) NaOH e) KOH f) CaCO3 g) Na2SO4 h) KCl

II. Bài tập axit-bazo-muối lớp 8

 Phân biệt axit, bazơ, muối dựa trên công thức hóa học:

 a) HBr b) Mg(OH)2 c) NaCl d) H2CO3 e) NH4OH f) CuSO4

 Viết phương trình hóa học cho phản ứng axit-bazo giữa các cặp sau:

 a) HCl và NaOH b) H2SO4 và KOH c) CH3COOH và Ca(OH)2

III. Bài tập axit-bazo-muối lớp 9

 Tìm công thức hóa học của các chất sau:

 a) Axit nitric b) Axit sunfuric c) Axit cacbonic d) Natri hidroxit e) Kali hidroxit f) Amoniak

 Viết phương trình hóa học cho các phản ứng sau:

 a) Axit sunfuric tác dụng với natri hidroxit b) Axit nitric tác dụng với amoniak c) Axit axetic tác dụng với kali hidroxit

IV. Bài tập axit-bazo-muối lớp 11

 Tính chất lượng muối tạo thành khi cho 10 gam axit clorhidric tác dụng với 5 gam natri hidroxit. Biết hiệu suất phản ứng là 80%.

 Tính độ chia của H2SO4 trong dung dịch có nồng độ phần trăm 10% và tỉ trọng 1,07 g/mL.

V. Các dạng bài tập axit-bazo-muối lớp 11

 Tính toán nồng độ các ion trong dung dịch sau phản ứng trung hòa:

 a) Dung dịch HCl 0,1M tác dụng với dung dịch NaOH 0,1M. Lấy 50 mL dung dịch HCl và 50 mL dung dịch NaOH, sau phản ứng trung hòa, tính nồng độ ion H+, OH-, Cl- và Na+.

 b) Dung dịch H2SO4 0,2M tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 0,1M. Lấy 25 mL dung dịch H2SO4 và 50 mL dung dịch Ba(OH)2, sau phản ứng trung hòa, tính nồng độ ion H+, OH-, SO4(2-) và Ba(2+).

 Qua các bài tập về axit-bazo-muối cho học sinh lớp 8, 9 và 11, học sinh sẽ hiểu rõ hơn về cấu trúc, tính chất và ứng dụng của axit, bazơ, muối trong hóa học. Bên cạnh đó, việc làm bài tập cũng giúp học sinh phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề và áp dụng kiến thức vào thực tế. Đừng ngại thử sức với những bài tập nâng cao, hãy coi chúng như thách thức giúp bạn trau dồi kiến thức và kỹ năng hơn nữa. Chúc các bạn học tốt và thành công!

  

 bazo chuẩn trắc nghiệm