Phenol formaldehyde là gì – Nhựa phenol formaldehyde

 Nhựa Phenol là một nhóm nhựa có nguồn gốc từ phản ứng hợp từng bước giữa phenol và formaldehyde. Nó có khả năng chịu đựng nhiệt và hòa tan tốt trong môi trường axit hoặc bazơ. Nhựa Phenol chủ yếu tồn tại trong dạng cân bằng động của các oligome methylene glycol, nên nồng độ của formaldehyde phụ thuộc vào nhiệt độ và pH. Nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, đồ nội thất, vật liệu hữu cơ và hóa chất.

 Phenol formaldehyde là gì

 Keo phenol formaldehyde (keo PF) là polyme tổng hợp từ phenol hoặc chất thay thế của phenol hóa hợp với formaldehyde.

 Nhựa phenol formaldehyde

 Phản ứng trùng hợp tạo nên nhóm nhựa phenol-formaldehyde có thể được phân ly bởi axit hoặc bazơ. Formaldehyde chủ yếu tồn tại dưới dạng các oligome methylene glycol trong dung dịch, nên nồng độ của formaldehyde phụ thuộc vào nhiệt độ và pH

 Công thức poli phenol fomandehit

 Sau đây là một số loại polime thường gặp:

 – Poly (Vinyl clorua): (- CH2=CHCl-)n

 – Tinh bột: ( C6H10O5)n

 – Saccozoro: C12H21O11

 – Nhựa PE: ( -CH2-CH2-)n

 – Poly phenol fomandehit:(-C6H3(OH)-CH2-)n

 – Nhựa PP: (-CH2-CH-CH3-)n

 – Tơ nitron: (-CH2-CH(CN)-)n

 Điều chế poli phenol fomandehit

 Nhựa pheol fomađehit được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng giữa phenol và fomandehit

 Phương trình điều chế poli phenol fomandehit

 nC6H5OH + nHCHO → nH2O + (HOC6H3CH2)n

 Phenol formaldehyde resin msds

 https://www.plenco.com/data/SDS/02567.PDF

  

  

 Tag: formaldehyd polymer uses of