Phenolphtalein là gì

 Phenolphtalein là gì

 Phenolphtalein là một chất hóa học có dạng lỏng và màu trắng. Nó không có mùi và trong suốt. Phenolphtalein hòa tan chậm trong nước nhưng rất tốt trong rượu và ether.

 Phenolphtalein thường được viết tắt là “HIn” hoặc “phph” và được sử dụng trong phân tích hóa học. Nó có tác dụng như một thuốc thử để xác định điểm tương đương trong các phản ứng trung hòa hoặc để đo độ pH của một dung dịch.

 Công tức hóa học của Phenolphtalein là C20H14O4

 Phenolphtalein + naoh hiện tượng gì ?

 Khi cho dd phenolphtalein vào dd NaOH dd chuyển sang màu hồng

 Phenol có làm đổi màu phenolphtalein không? 

 Đáp án là không

  

  

 Tag: phenol phtalein