Mật Rỉ Đường – Rỉ Mật Mía

Tên sản phẩm: Mật Rỉ Đường

Quy cách: can/phuy/tank (đóng theo yêu cầu của người mua)

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Việt Nam

Số CAS: n/a