Lời bài hát sỏi đá cũng cần có nhau

Lời bài hát sỏi đá cũng cần có nhau

 Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ

 Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao

 Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ

 Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu

 Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ

 Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua

 Trên bước chân em âm thầm lá đổ

 Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa

 Chiều nay còn mưa sao em không lại

 Nhỡ mai trong cơn đau vùi

 Làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau

 Bước chân em xin về mau

 Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động

 Làm sao em biết bia đá không đau

 Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng

 Để người phiêu lãng quên mình lãng du

 Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng

 Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau