Tinh dầu thiên nhiên để xông phòng có cần giấy kiểm tra chất lượng sản phẩm nhập khẩu không

 Câu hỏi:

 Tinh dầu thiên nhiên để xông phòng có cần giấy kiểm tra chất lượng sản phẩm nhập khẩu không

 Trả lời:

 Do Cá nhân chưa nêu rõ tên, thành phần hoá học và cấu tạo mặt hàng tinh dầu thiên nhiên nên chưa trả lời rõ được. Tuy nhiên, trường hợp mặt hàng trên dùng cho mục đích liên quan đến việc tiếp xúc những bộ phận của cơ thể con người hay làm sạch, làm thơm hoặc bảo vệ cơ thể trong điều kiện tốt, khi đó được xem là 01 dạng mỹ phẩm.

 Việc áp dụng chính sách hàng hoá thực hiện theo Thông tư 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về quản lý mỹ phẩm; Thông tư 06/2018/TT-BYT ngày 06/04/2018 của Bộ Y tế  ban hành Danh mục thuốc, nguyên liệu thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

 Đề nghị Cá nhân tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

 Để tham khảo thêm Cá nhân có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.

  

  

  

  

  

 Tag: thủ tục kinh doanh