Tìm hiểu về axit H2S: Tính chất và so sánh với các axit khác

 Axit H2S, hay axit hiđro sunfua, là một axit yếu có mùi hôi đặc trưng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tính chất của axit H2S, cách đọc tên của nó, chứng minh tính axit yếu, và so sánh nó với các axit khác như H2CO3, H2SiO3 và HCl.

H2S là axit gì

 Axit H2S, hay còn gọi là axit hiđro sunfua, axit sunfuhiđric, là một axit yếu, không màu, có mùi hôi đặc trưng giống mùi trứng thối. Công thức hóa học của nó là H2S, gồm 2 nguyên tử hydrogen và 1 nguyên tử lưu huỳnh. Axit H2S tồn tại dưới dạng khí ở điều kiện tiêu chuẩn và được tìm thấy trong nhiều nguồn tự nhiên, chẳng hạn như suối nước nóng, một số vùng địa chất và dưới dạng sản phẩm phụ trong quá trình phân hủy chất hữu cơ.

Axit H2S đọc là gì

 Tên của axit H2S được đọc là “axit hiđro sunfua” hoặc “axit hiđrosulfua” (trong tiếng Anh là “hydrogen sulfide”).

Viết phương trình chứng minh H2S có tính axit yếu

 Axit H2S axit sunfuhiđric có tính axit yếu, có nghĩa là nó chỉ chuyển một phần nguyên tử hydrogen của mình thành ion hydrogen (H+) trong dung dịch. Khi H2S phân ly trong nước, nó tạo ra ion H+ và ion HS-:

 H2S ⇌ H+ + HS-

 Tính axit yếu của H2S được chứng minh thông qua sự cân bằng của phản ứng trên, khi chỉ có một phần ion H+ được giải phóng vào dung dịch.

So sánh tính axit của H2S với H2CO3, H2SiO3 và HCl

 H2S, H2CO3 và H2SiO3 đều là các axit yếu, trong khi HCl là một axit mạnh. Các axit yếu chỉ chuyển một phần nguyên tử hydrogen của chúng thành ion H+ trong dung dịch, trong khi axit mạnh như HCl chuyển đổi hoàn toàn nguyên tử hydrogen thành ion H+.

 Axit H2CO3, hay axit cacbonic, tồn tại trong nước khi CO2 hòa tan và chịu trách nhiệm cho tính axit của nước mưa và sự ổn định pH trong máu. Nó phân ly thành ion H+ và ion HCO3- trong dung dịch:

 H2CO3 ⇌ H+ + HCO3-

 Axit H2SiO3, hay axit silicic, là một axit yếu có trong tự nhiên và được tạo thành khi silicat hòa tan trong nước. Nó cũng phân ly thành ion H+ và ion HSiO3- trong dung dịch:

 H2SiO3 ⇌ H+ + HSiO3-

 HCl, hay axit clorhydric, là một axit mạnh và được sử dụng trong nhiều ứng dụng công nghiệp. Khi HCl phân ly trong nước, nó hoàn toàn tạo ra ion H+ và ion Cl-:

 HCl → H+ + Cl-

 Axit H2S là một axit yếu có mùi hôi đặc trưng và tồn tại trong nhiều nguồn tự nhiên. Nó có tính axit yếu vì chỉ chuyển một phần nguyên tử hydrogen của mình thành ion H+ trong dung dịch. Khi so sánh với các axit khác như H2CO3, H2SiO3 và HCl, ta thấy rằng H2S, H2CO3 và H2SiO3 đều là axit yếu, trong khi HCl là một axit mạnh. Tính axit của các chất này đóng vai trò quan trọng trong nhiều quá trình tự nhiên và công nghiệp.

  

 h2so3 sau axit sunfuhiđric