Ôn tập CuSO4 và NaOH

 Cuso4 có tác dụng với naoh không, câu trả lời dưới đây

 Phương trình cuso4 tác dụng với naoh

 CuSO4 + NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4

 Xem thêm: mua cuso4 5h2o ở đâu

 Cuso4 naoh giải thích hiện tượng

 Cách thực hiện: Nhỏ vài giọt dung dịch muối CuSO4 vào ống nhiệm đựng 1 ml dung dịch NaOH

 Hiện tượng: Xuất hiện chất không tan màu xanh lơ

 Bạn có biết: Muối CuSO4 tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra chất không tan màu xanh là đồng (II) hidroxit.

 Phương trình ion rút gọn cuso4 + naoh

 Cu2+ + 2OH- -> Cu(OH)2

 Nhận biết naoh nacl cuso4 agno3

 + Nhúng giấy quỳ tím vào 4 dung dịch trên

 – Dung dịch làm giấy quỳ tím chuyển xanh là NaOH

 – Dung dịch không làm giấy quỳ tím đổi màu là 3 dd còn lại

 + Cho Ba(NO3)2 vào 3 dd còn lại

 – Dung dịch xuất hiện kết tủa trắng là CuSO4

 CuSO4 + Ba(NO3)2 → Cu(NO3)2 + BaSO4↓

 – Dung dịch không có hiện tượng gì là hai dd còn lại

 + Cho NaCl vào 2 dd còn lại

 – Dung dịch xuất hiện kết tủa trắng là AgNO3

 AgNO3 + NaCl → NaNo3 + AgCl↓

 – dung dịch còn lại là NaOH

  

  

  

  

  

 Tag: naoh+cuso4 cuso4+ pt cuso4+2naoh 2naoh+cuso4 2naoh và dư khi thí nghiệm