Ôn tập kiến thức về đồng sunfat

 Bài 1: Hòa tan 50 gam tinh thể đồng sunfat ngậm 5 phân tử nước được 200ml dung dịch A. Tính nồng độ các ion trong A?

 Lời giải:

[Cu2+] = [SO42-] = 1M

 Bài 2: Nhúng một lá sắt vào dung dịch đồng sunfat sau một thời gian lấy lá sắt ra khỏi dung dịch cân lại thấy nặng hơn ban đầu 0,2g. Khối lượng đồng bám vào lá sắt là:

 Đáp án:

 1,6g

 Bài 3: Viết phương trình sắt tác dụng với đồng sunfat

 Lời giải:

 Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓

 Bài 4: Cần phải điều chế một lượng muối đồng sunfat. Phương pháp nào sau đây tiết kiệm được axit sunfuric ? 

 Lời giải:

 Axit sunfuric tác dụng với đồng(II) oxit.

 Bài 5: Dung dịch muối đồng (II) sunfat (CuSO4) có thể phản ứng với dãy chất:

 Lời giải:

 NaOH, BaCl2, Fe, Al

 Xem thêm: đồng sunfat

 Bài 6: Một bình điện phân chứa dung dịch đồng sunphat (CuS04) có anôt bằng đồng. Cho dòng điện không đổi chạy qua bình này trong thời gian 30 phút, khi đó khối lượng của catôt tăng thêm 1,143 g. Xác định cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân. Đồng (Cu) có khối lượng mol là của A = 63,5 g/mol.

 Đáp án:

 1,93 A

 Bài 7: Cho biết hiện tượng xảy ra khi cho Kẽm (Zn) vào dd đồng sunfat (CuSO4)

 Lời giải:

 cho Zn vào dd CuSO4: có chất rắn màu đỏ bám vào kẽm, kẽm tan 1 phần, dd CuSO4 có màu xanh lam nhạt màu dần: Zn + CuSO4 ➝ ZnSO4 + Cu↓

 Bài 8: dung dịch đồng sunfat có dẫn điện không

 Đáp án:

 Dung dịch muối đồng sunfat là chất dẫn điện

 Bài 9: Đổ nhẹ nước vào một bình đựng dung dịch đồng sunfat màu xanh. Vì nước nhẹ hơn nên nổi ở trên tạo thành một mặt phân cách giữa hai chất lỏng. Sau một thời gian, mặt phân cách này mờ dần rồi mất hẳn. Trong bình chỉ còn một chất lỏng đồng nhất màu xanh nhạt. Nước và đồng sunfat đã hòa lẫn vào nhau. Hiện tượng này gọi là hiện tượng khuếch tán. Hãy dùng những hiểu biết của mình về nguyên tử, phân tử để giải thích hiện tượng trên.

 Lời giải:

 Các phân tử nước và đồng sunfat đều chuyển động không ngừng về mọi phía, nên các phân tử đồng sunfat có thể chuyển động lên trên, xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước và các phân tử nước có thể chuyển động xuống dưới, xen vào khoảng cách giữa các phân tử đồng sunfat.

 Bài 10: Viết pt

 a) natri nitrat + đồng sunfat

 b) natri tác dụng với đồng sunfat

 c) nhôm tác dụng với đồng sunfat

 d) đồng oxit ra đồng sunfat

 Lời giải:

 a) 2NaNO3 + CuSO4 → Cu(NO3)2 + Na2(SO4)

 b) 2Na + CuSO4 + 2H2O → Na2SO4 + H2 + Cu(OH)2

 c) Al + CuSO4 —> Al2(SO4)3 + Cu

 d) CuO+H2SO4=CuSO4+H2O

  

  

  

  

  

 Tag: hoà 50g ngâm đinh sạch bột dư 10ml thí nghiệm 2 thả ii kim loại số chuẩn bị vệ sinh sự rửa phụ khoa