Muối Mohr: Giới Thiệu Và Ứng Dụng Trong Hóa Học

 Muối Mohr là một tên quen thuộc với những ai đã từng theo học ngành hóa học, nhưng không phải ai cũng biết đến những đặc điểm và ứng dụng cụ thể của nó. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Muối Mohr, cũng như một số phản ứng quan trọng liên quan đến nó.

1. Muối Mohr Là Gì

 Muối Mohr không phải là tên chính thống của một hợp chất hóa học cụ thể mà thường được dùng để chỉ hợp chất sulfat của sắt(II) kết hợp với nước tinh khiết. Đây là một hợp chất màu xanh lam đặc trưng và thường được sử dụng trong các phản ứng oxi hóa – khử trong phòng thí nghiệm.

2. Công Thức Muối Mohr

 Muối Mohr có công thức hóa học là FeSO₄.7H₂O.

3. Muối Mohr và NaOH

 Khi muối Mohr tác dụng với dung dịch kiềm như NaOH (hidroxit natri), nó sẽ tạo ra kết tủa màu xanh lá cây của sắt(II) hydroxit:

 FeSO₄ + 2NaOH → Fe(OH)₂ + Na₂SO₄

4. Muối Mohr và KMnO₄ + H₂SO₄

 Muối Mohr thường được sử dụng trong các thí nghiệm về oxi hóa – khử với dung dịch KMnO₄ (kali permanganat) trong môi trường axit H₂SO₄. Phản ứng này giúp xác định nồng độ của muối Mohr dựa trên sự giảm màu của dung dịch KMnO₄.

5. Muối Mohr và AgNO₃

 Khi phản ứng với AgNO₃ (nitrat bạc), muối Mohr tạo ra kết tủa trắng của bạc sulfat:

 FeSO₄ + 2AgNO₃ → Fe(NO₃)₂ + Ag₂SO₄

 Kết tủa Ag₂SO₄ (bạc sulfat) này không tan trong nước và có thể được lọc ra.

 Muối Mohr không chỉ là một hợp chất hóa học thú vị mà còn có nhiều ứng dụng quan trọng trong thực nghiệm hóa học. Thông qua việc hiểu rõ về các phản ứng và tính chất của nó, các nhà khoa học và học sinh có thể thực hiện nhiều thí nghiệm hóa học một cách chính xác và hiệu quả. Hãy luôn tìm hiểu và khám phá thêm về thế giới phong phú của hóa học thông qua những hợp chất đặc biệt như muối Mohr!

  

 kmno4 h2so4 agno3