Lời bài hát: Cho Người Vào Cuộc Chiến

 Anh bỏ trường xưa bỏ áo thư sinh theo tiếng gọi lên đường

 Anh đi vì đất nước khổ đau anh đi anh quên thân mình.

 Em vì anh tóc bới chẳng lược cài thôi điểm trang má phấn chẳng cần rồi

 Xa phồn hoa với những chiều dập dìu cho anh vững lòng anh đi.

 Đêm rồi lại đêm một bóng đơn côi em nhớ người phương trời

 Tâm tư chẳng biết nói cùng ai đơn sơ em ghi đôi dòng

 Mong người đi giữa súng đạn chập chùng xin hiểu cho giữa cát bụi thị thành

 Bao giờ em cũng vẫn bền một lòng thương anh suốt đời anh ơi.

 Mai kia anh trở về anh trở về dẫu rằng dẫu rằng không còn vẹn như xưa

 Dù anh trở về trên đôi nạng gỗ dù anh trở về bằng chiếc xe lăn

 Hoặc anh trở về bằng chiến công đầy tình em vẫn chẳng đổi thay.

 Anh giờ ở đâu đồi núi cao nguyên hay cuối miền sông Hậu

 Đêm nay ở đó gió lạnh không sương khuya có giăng giăng đầy

 Phương này em với những lời nguyện cầu cho người đi sẽ có ngày trở về

 Cho tình ta thắm thiết tựa ngày đầu xin cho chúng mình còn nhau.