Hiểu Rõ Hơn Về Tỉ Lệ Thức và Tính Chất Cơ Bản Của Nó

 Trong toán học, tỉ lệ thức là một khái niệm quan trọng mà tất cả chúng ta đều đã gặp phải. Dù ở trường học hay trong các ứng dụng thực tế của cuộc sống hàng ngày, tỉ lệ thức đều có mặt. Vậy, tỉ lệ thức là gì và tính chất cơ bản của nó là gì? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết này.

1. Tỉ Lệ Thức Là Gì?

 Tỉ lệ thức (hay tỉ lệ) là một cách để so sánh hai số lượng. Nó thường được biểu diễn dưới dạng a:b, nơi a và b là hai số lượng cần so sánh. Tỉ lệ thức có thể được hiểu như là mối quan hệ tương quan giữa hai số lượng khác nhau.

 Ví dụ, nếu bạn có 4 quả táo và 2 quả cam, tỉ lệ thức giữa số lượng táo và cam là 4:2. Điều này cũng có thể được hiểu là bạn có 2 quả táo cho mỗi quả cam.

2. Tính Chất Cơ Bản Của Tỉ Lệ Thức

 Tỉ lệ thức có một số tính chất cơ bản rất quan trọng mà chúng ta cần nắm rõ:

 a. Tính chất cơ bản của tỉ lệ thức là nếu hai tỉ lệ thức bằng nhau (hay còn gọi là tỉ lệ thức đồng dạng), thì tổng (hoặc hiệu) của tử số với mẫu số của tỉ lệ thức này cũng sẽ tạo thành một tỉ lệ thức đồng dạng với hai tỉ lệ thức ban đầu.

 Ví dụ, nếu a/b = c/d (a, b, c, d > 0 và b ≠ d) thì (a+c)/(b+d) = c/d = a/b.

 b. Nếu nhân (hoặc chia) cả tử số và mẫu số của một tỉ lệ thức cho một số khác không thì tỉ lệ thức mới thu được sẽ đồng dạng với tỉ lệ thức ban đầu.

 Ví dụ, nếu a/b = c/d (a, b, c, d > 0 và b ≠ d) thì a/b = (ak)/(bk) = (a/k)/(b/k) (k ≠ 0)

 Tỉ lệ thức là một khái niệm quan trọng trong toán học giúp chúng ta so sánh giữa các số lượng. Bằng cách hiểu rõ các tính chất cơ bản của tỉ lệ thức, chúng ta có thể giải quyết các bài toán toán học liên quan đến tỉ lệ thức một cách dễ dàng hơn và chính xác hơn.

  

 Tag: lớp 8 7 phát