Bài Tập Tối Đa Hóa Lợi Nhuận và Đáp Án: Một Cách Tiếp Cận Thực Tế

 Khi nói đến tối đa hóa lợi nhuận, nhiều người thường liên tưởng đến việc tăng doanh thu và giảm chi phí. Tuy nhiên, việc hiểu rõ nguyên lý này đòi hỏi một phần thực hành. Dưới đây là một số bài tập giúp bạn nắm bắt hơn về cách tối đa hóa lợi nhuận.

1. Bài Tập 1:

 Một công ty sản xuất giày đặt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Biết rằng mỗi đôi giày được bán với giá 500,000 VND và chi phí sản xuất mỗi đôi là 300,000 VND. Công ty có khả năng sản xuất tối đa 1000 đôi giày mỗi tháng. Hãy tính lợi nhuận tối đa mà công ty có thể đạt được.

 Đáp án:

 Lợi nhuận = (Giá bán – Chi phí sản xuất) x Số lượng bán được = (500,000 – 300,000) x 1000 = 200,000 x 1000 = 200,000,000 VND

2. Bài Tập 2:

 Một quán cà phê muốn tối đa hóa lợi nhuận từ việc bán bánh mì. Mỗi ổ bánh mì có giá là 20,000 VND và chi phí sản xuất là 12,000 VND. Nếu quán bán được 100 ổ bánh mì mỗi ngày, hãy tính lợi nhuận mà quán đạt được.

 Đáp án:

 Lợi nhuận = (Giá bán – Chi phí sản xuất) x Số lượng bán được = (20,000 – 12,000) x 100 = 8,000 x 100 = 800,000 VND

3. Bài Tập 3:

 Một công ty sản xuất áo sơ mi muốn tối đa hóa lợi nhuận. Với mỗi áo có giá bán là 250,000 VND và chi phí sản xuất là 150,000 VND. Nếu công ty muốn đạt lợi nhuận 10 triệu VND mỗi tháng, hãy tính số lượng áo sơ mi cần bán.

 Đáp án:

 Số lượng áo cần bán = Lợi nhuận mong muốn / (Giá bán – Chi phí sản xuất) = 10,000,000 / (250,000 – 150,000) = 10,000,000 / 100,000 = 100 áo

 Những bài tập trên đây giúp bạn hiểu rõ hơn về việc làm thế nào để tối đa hóa lợi nhuận trong các tình huống cụ thể. Qua đó, bạn có thể áp dụng kiến thức này vào thực tế, giúp doanh nghiệp của bạn hoạt động hiệu quả hơn và đạt được mục tiêu kinh doanh.

  

 an vi mô toán