Xút ăn da là gì – Vôi tôi xút là gì

Xút ăn da là gì

 Xút là một hóa chất ăn mòn được sử dụng để làm sạch và đánh bóng, thường được áp dụng cho các bề mặt.

 Xút ăn da có tên khoa học là natri hydroxide và có công thức hóa học là NaOH

 Natri hiđroxit (hay xút ăn da) là chất rắn, không màu, dễ nóng chảy, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước và tỏa ra một lượng nhiệt lớn.

Vôi tôi xút là gì

 Vôi tôi là CaO, xút là NaOH. Còn “vôi tôi xút” thực chất là hh gồm NaOH rắn và CaO. Mục đích người ta trộn CaO và NaOH vào với nhau là để tạo ra hh rắn xốp để khí sinh ra dễ thoát ra ngoài nếu dùng NaOH rắn thì khí khó thoát ra.

 Vai trò của cao trong phản ứng vôi tôi xút: mục đích của việc dùng vôi (CaO) trộn với xút (NaOH) là để ngăn không cho NaOH tác dụng với thủy tinh dẫn đến làm thủng ống nghiệm dẫn đến nguy hiểm.

 Xem thêm: xút

Phản ứng vôi tôi xút

 RCOONa + NaOH ——-(CaO,t*)——->RH + Na2CO3 (R là gốc bất kì)

 c2h5coona + vôi tôi xút

 C2H5COONa + NaOH → C2H6 + Na2CO3

 Bài tập 1: Có các phản ứng sau:

 (a) Nung natri axetat với vôi tôi xút       

 (b) Crackinh butan

 (c) Cho nhôm cacbua tác dụng với nước   

 (d) Cho C tác dụng với H2

 Số phản ứng có thể dùng để điều chế metan trong phòng thí nghiệm là

 Lời giải:

 2

 Bài tập 2: Khi thực hiện phản ứng vôi tôi xút với RCOONa, người ta thu được butan. R là

 A. C3H7

 B. C3H8

 C. C4H9

 D. C4H7

 Lời giải:

 Phản ứng tổng quát: RCOONa + NaOH → RH + Na2CO3 (xúc tác, nhiệt độ)

 RH là butan (C4H10) → R là C4H9

 Bài tập 3: điều chế metan từ vôi tôi xút

 Lời giải:

 CH3–COONa + NaOH →(CaO, to) Na2CO3 + CH4

 Bài tập 4: nung muối natri malonat với vôi tôi xút

 Lời giải:

 CH2(COONa)2 + 2 NaOH -> CH4 + 2 Na2CO3

  

  

  

 Tag: coona đun hcoona pư ch2 c2h3coona hỗn hợp este ure urê cthh nào sau đây gọi hidroxit hay vì bị dung dịch