Tơ clorin là loại tơ gì – Công thức tơ clorin

 Tơ clo hóa là một loại vải tổng hợp có thể được sử dụng thay thế cho quần áo lụa truyền thống. Nó được cho là chắc chắn, vì nó đã được xử lý bằng clo để tiêu diệt vi khuẩn và giảm mùi hôi.

 Xem thêm: clorin là gì

Tơ clorin là loại tơ gì

 Tơ clorin là loại tơ khi Clo hóa PVC chứa 66,18% là nguyên tố Cl2

 Thực hiện phản ứng chuyển hóa pvc thành tơ clorin bằng cách cho Cl2 tác dụng với PVC. Trong tơ clorin, clo chiếm 66,77% về khối lượng. Số mắt xích trung bình của PVC đã phản ứng với 1 phân tử clo là 2

Công thức tơ clorin

[ – CH2-CH(Cl)-CH(Cl)-CH(Cl)-)n

 Tơ clorin được điều chế từ clo hóa PVC theo phương trình

 

Bài tập ôn tập tơ clorin

 Bài 1:

 Khi clo hoá PVC (polivinyl clorua) thu được một loại tơ clorin chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là

 

 Bài 2:

 Khi clo hóa PVC ta thu được một loại tơ clorin X. Biết trung bình một phân tử clo tác dụng với 4 mắt xích PVC. Tính % khối lượng clo trong tơ clorin X ?

 Đáp án: 62.39%

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: 96 khí sản xuất to tơ clorin