Tìm Hiểu Sâu Hơn về Phản Ứng Xà Phòng Hóa Ester

 Chào mừng bạn đến với blog của chúng tôi! Hôm nay, chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn khám phá một trong những quá trình hóa học thú vị: phản ứng xà phòng hóa este.

Giới Thiệu Phản Ứng Xà Phòng Hóa Ester

 Trong ngành hóa học, xà phòng hóa là một quá trình phân giải este thành axit và ancol. Quá trình này không chỉ đơn thuần là một phản ứng hóa học, mà còn là nền tảng để tạo ra những sản phẩm hữu ích trong cuộc sống hàng ngày, như xà phòng.

Cân Bằng Phản Ứng

 Trong một số ví dụ cụ thể, chúng tôi sẽ phân tích phản ứng xà phòng hóa trong điều kiện khác nhau dựa trên khối lượng mẫu ban đầu:

 Bài 1: Để xà phòng hóa 17,4 gam một este no đơn chức cần dùng 300ml dung dịch NaOH 0,5M. Công thức phân tử của este là:

 Lời giải:

 Đặt công thức phân tử của este no, đơn chức là CnH2nO2.

 Nhận thấy khi xà phòng hóa este no, đơn chức thì neste = nNaOH = 0,15 mol.

 Meste= 17,4 / 0,15 = 116

 14n + 32 = 116

 n = 6.

 Vậy este có công thức phân tử là C6H12O2.

 Bài 2: Xà phòng hoá hoàn toàn 37,0 gam hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH, đun nóng. Khối lượng NaOH cần dùng là

 Lời giải:

 Vì 2 chất đều pứ với NaOH theo tỉ lệ 1:1 và cùng CTPT là C3H6O2.

 Ta có:

 nHỗn hợp = 37 ÷ 74 = 0,5 mol

 = nNaOH pứ

 ⇒ mNaOH = 0,5 × 40 = 20 gam

 Bài 3: Xà phòng hoá hoàn toàn m gam một este no, đơn chức, mạch hở E bằng 26 gam dung dịch MOH 28% (M là kim loại kiềm). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được 24,72 gam chất lỏng X và 10,08 gam chất rắn khan Y. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được sản phẩm gồm CO2, H2O và 8,97 gam muối cacbonat khan. Mặt khác, cho X tác dụng với Na dư, thu được 12,768 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng muối trong Y có giá trị gần nhất với

 A. 67,5.

 B. 85,0.

 C. 80,0.

 D. 97,5.

 Lời giải:

 

 Bài 4: Xà phòng hóa hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm 2 este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M đun nóng. Thể tich dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là

 Lời giải:

 2 este đều có cùng công thức phân tử là C3H6O2

 ⇒ neste = 22,2 : 74 = 0,3 mol

 HCOOC2H5 + NaOH t°→ HCOONa + C2H5OH

 CH3COOCH3 + NaOH t° → CH3COONa + CH3OH

 ⇒ nNaOH = neste =0,3 mol ⇒ VNaOH = 300 ml

 Bài 5: Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là

 Lời giải:

 (RCOO)3C3H5 + 3NaOH t° → 3RCOONa + C3H5(OH)3.

 Có nglixerol = nNaOH/3 = 0,02 mol

 ⇒ Áp dụng bảo toàn khối lượng ta có:

 mxà phòng = mmuối

 = 17,24 + 0,06.40 – 0,02.92 = 17,80 gam

 Bài 6: Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam HCOOC2H5 bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

 Lời giải:

 HCOOC2H5 + NaOH t°→ HCOONa + C2H5OH

 Ta có:

 nHCOOC2H5 = 3,7/74 = 0,05 mol

 Theo phương trình nHCOONa = nHCOOC2H5 = 0,05 mol

 → m = 0,05.68 = 3,4 (g)

Những Điều Cần Lưu Ý Khi Tính Toán

 Xác định đúng công thức hóa học của các chất tham gia và sản phẩm phản ứng.

 Sử dụng định luật bảo toàn khối lượng để tìm ra lượng chất còn lại sau phản ứng.

 Khái niệm về số mol cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết các bài toán này.

 Qua bài viết này, hy vọng bạn đã nắm bắt được những kiến thức cơ bản và cách giải quyết các bài toán liên quan đến phản ứng xà phòng hóa este. Đừng ngần ngại bắt tay vào giải những bài toán thực hành để củng cố kiến thức của mình!

 Nhớ theo dõi blog của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều bài viết hữu ích khác. Chúc bạn thành công!

  

 37g tập 24g