Sự Chuyển Thể của Các Chất và Những Bài Tập Vận Dụng

1. Giới thiệu về sự chuyển thể của các chất

 Trong thế giới tự nhiên, chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều hiện tượng chuyển thể của các chất. Đó có thể là quá trình từ đáng lỏng chuyển sang đáng rắn (đông lạnh), từ đáng rắn sang đáng lỏng (nóng chảy), từ đáng lỏng sang khí (sôi), từ khí sang đáng lỏng (ngưng tụ), từ đáng rắn sang khí (bay hơi) và từ khí sang đáng rắn (kết tủa).

2. Bài tập về sự chuyển thể của các chất

 Bài tập 1: Trong những tình huống sau, hãy cho biết quá trình chuyển thể nào đang diễn ra:

 a) Bạn đặt một viên đá vào một cốc nước nóng và nhìn thấy những hạt nước nhỏ tụ lại ở mặt ngoài cốc.

 b) Bạn đặt một bát kem vào tủ lạnh và sau một thời gian, kem đông cứng lại.

 Bài tập 2: Hãy giải thích lý do vì sao khi bạn đặt một cốc nước lạnh ra ngoài trời nắng, sau một thời gian nước trong cốc sẽ giảm đi?

 Bài tập 3: Nếu bạn muốn chuyển hơi nước thành nước lỏng, quá trình nào bạn cần thực hiện?

 3. Đáp án

 Bài tập 1:

 a) Quá trình diễn ra là ngưng tụ. Khi bạn đặt viên đá vào cốc nước nóng, hơi nước trong không khí gặp phải bề mặt lạnh của cốc đã ngưng tụ thành nước lỏng.

 b) Quá trình diễn ra là đông lạnh. Khi bạn đặt kem vào tủ lạnh, nhiệt độ giảm xuống dưới điểm đông của kem, làm cho kem từ trạng thái lỏng chuyển sang trạng thái rắn.

 Bài tập 2: Quá trình diễn ra là sôi hoặc bay hơi. Khi bạn đặt cốc nước lạnh ra ngoài trời nắng, nhiệt độ tăng lên và làm cho nước từ trạng thái lỏng chuyển sang trạng thái khí, nên lượng nước trong cốc giảm đi.

 Bài tập 3: Để chuyển hơi nước thành nước lỏng, bạn cần thực hiện quá trình ngưng tụ. Khi hơi nước tiếp xúc với không khí lạnh hoặc bề mặt lạnh, nó sẽ ngưng tụ và chuyển thành nước lỏng.

 Sự chuyển thể của các chất là một trong những hiện tượng tự nhiên quan trọng mà chúng ta thường xuyên gặp phải trong cuộc sống hàng ngày. Hiểu rõ về các quá trình chuyển thể giúp chúng ta có thể tìm ra giải pháp cho nhiều vấn đề thực tiễn.