Strontium Carbonate – SrCO3

Tên sản phẩm: SrCO3

Quy cách: 25 kg/bao

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Mexico

Số CAS: 1633-05-02