Ôn tập về natri axetat

 Công thức hóa học của natri axetat

 C2H3NaO2

 Natri axetat làm quỳ tím chuyển màu gì

 Quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh

 Dung dịch natri axetat trong nước có môi trường kiềm

 Mua natri axetat ở đâu? link SODIUM ACETATE

 Axit axetic ra natri axetat

 CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

 Điều chế axit axetic từ natri axetat

 2CH3COONa+H2SO4→2CH3COOH+Na2SO4

 Etyl axetat ra natri axetat

 CH3COOC2H5 + NaOH → C2H5OH + CH3COONa

 Natri axetat naoh đây gọi là phương pháp điều chế metan từ natri axetat, natri axetat vôi tôi xút

 CH3COONa + NaOH → CH4↑ + Na2CO3

 Este nào tác dụng với naoh thu được natri axetat

 CH3COOC2H5

 CH3COOC2H5 + NaOH → C2H5OH + CH3COONa

 Natri axetat + hcl

 CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl

 Andehit axetic ra natri axetat

 CH3CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH → CH3COONa + 3H2O + Cu2O

 magie axetat và natri axetat

 2CH3COOH + Mg → (CH3COO)2Mg + H2

  

  

  

  

  

 Tag: tạo metyl cu oh 2 nung canxi axeton clorofom