Ôn tập về flo brom iot

Tính chất hóa học của flo brom iot

 Tính chất hóa học của flo

 Flo là phi kim mạnh nhất (có độ âm điện lớn nhất) nên Flo có tính oxi hóa mạnh nhất

 Flo tác dụng với kim loại là một trong những tính chất hóa học đặc trưng riêng của phi kim cũng như Flo

 2Fe + 3F2 → 2FeF3

 Flo tác dụng với phi kim

 3F2 + S → SF6

 Flo tác dụng với hiđro H2

 F2 + H2 → 2HF↑

 Flo tác dụng với nước H2O

 Tính chất hóa học của brom

 Brom cũng là nguyên tố oxi hóa mạnh nhưng yếu hơn Flo và Clo

 Brom tác dụng với kim loại

 3Br2  +  2Al  -> 2AlBr3

 Brom tác dụng với hidro H2

 Brom tác dụng với nước H2O

 Tính chất hóa học của iot

 Iot cũng là chất oxi hoá mạnh, nhưng kém clo và brom

 iot tác dụng với kim loại

 3I2  +  2Al  -> 2AlI3

 iot tác dụng với hidro H2

 I2 + H2 -> 2HI

 Iot có tính oxi hóa kém clo và brom (nên bị clo và brom đẩy ra khỏi muối):

 Cl2 +  2NaI → 2NaCl + I2

 Br2 +  2NaI → 2NaBr + I2

 Iot có tính chất đặc trưng là tác dụng với hồ (tinh bột) tạo thành hợp chất có màu xanh.

 Xem thêm: iot

Ứng dụng của flo clo brom iot

  •  Flo được sử dụng để điều chế một số dẫn xuất hiđrocacbon quan trọng chứa flo ví dụ như: floroten, chất dẻo teflon, chất CFC,…
  •  Iot: bổ sung iot (KI hoặc KIO3) trong các sản phẩm như muối ăn, gia vị, nước mắm…
  •  Brom: dùng trong công nghệ làm phim ảnh nhờ phản ứng phân hủy AgBr dưới tác dụng của ánh sáng.

Chọn câu đúng khi nói về flo clo brom iot

 A. Clo có tính oxi hóa mạnh, oxi hóa được nước

 B. Iot có tính oxi hóa yếu hơn flo, clo, brom nhưng cũng oxi hóa được nước

 C. Flo có tính oxi hóa rất mạnh, oxi hóa mãnh liệt nước

 D. Brom có tính oxi hóa mạnh, nhưng yếu hơn flo và clo, nó cũng oxi hóa được nước

 Đáp án:

 Flo có tính oxi hóa rất mạnh, oxi hóa mãnh liệt nước

Chứng minh Iot có bán kính nguyên tử lớn hơn brom

 Brom thuộc chu kì 3, Iot thuộc chu kì 4 nên bán kính của iot lớn hơn Brom.

Chứng minh brom có tính oxi hóa mạnh hơn iot

 Brom có tính oxi hóa mạnh hơn iot

 Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2

Trong nhóm halogen khi đi từ flo đến iot thì

 Tính khử tăng dần, tính oxi hóa giảm dần

  

  

  

 Tag: bai 25 bài ta thấy lý thuyết vật sơ đồ tư duy so sánh 10 tập flood warning system using giáo án based monitoring and alerting lớp giải giảng thực hành flo-brom-iot