Thí nghiệm iot hồ tinh bột

 Tiến hành thí nghiệm Iot tác dụng với hồ tinh bột

 + Cho vào ống nghiệm 1-2 ml hồ tinh bột

 + Nhỏ tiếp vài giọt dd iot vào ống nghiệm

 + Đun nóng sau đó để nguội

 

 Tóm tắt phản ứng của hồ tinh bột với iot

 Nhỏ dung dịch iot vào hồ tinh bột dung dịch chuyển sang màu xanh, đun nóng thì mất màu, để nguội thì xanh trở lại

 Tinh bột tác dụng với iot không có phương trình cụ thể khi cho tinh bột tác dụng với I2

 Xem thêm: iot

 Tại sao iot làm hồ tinh bột hóa xanh

 Phân tử tinh bột hấp thụ iot tạo ra dd có màu xanh. Khi đun nóng, iot bị giải phóng ra khỏi phân tử tinh bột làm mất màu xanh tím. Khi để nguội, iot bị hấp thụ trở lại làm cho dd có màu xanh.

 Nếu không có tinh bột thì có thể thực hiện nhỏ dung dịch iot lên miếng chuối xanh thấy xuất hiện màu xanh tím là do chuối xanh có chứa tinh bột

  

  

  

  

 Tag: và vì gì hiện tượng thích chín nước mặt cắt trái