Lời bài hát “Tiễn Bạn Lên Đường”

 Tôi và anh

 Đôi bạn thân rất thân

 Niềm thân ái thắm thiết

 Khắng khít bền lâu

 Cùng nhau san chia buồn vui

 Ta mến thương như sông biển dài

 Dìu nhau qua bao gian lao

 Không ngại khó khăn

 Nay biệt ly

 Tôi tìm anh trên bước đi

 Lòng quyến luyến muốn nói

 Nhưng chẳng thành câu

 Trầm tư nghe chuông vọng xa

 Như báo tin chia tay não nề

 Biệt ly đêm nay sân ga

 Sương mờ trăng buồn

 Hành trang trên vai quay gót đi

 Không mang những gì

 Lợi danh, vinh quang bấy lâu

 Và tôi không sao ngăn nỗi đau

 Nuốt lệ vào tim

 Gượng cười vẫy chào lần cuối

 Còi tàu xé đêm lạnh giá

 Đưa người đi khắp chân trời

 Đường tìm tương lai còn xa

 Biết đâu bến chờ

 Tôi nguyện cầu anh phút may

 Yên lành vượt bao gió sương

 Trên đường muôn phương

 Anh đi về đâu

 Tàu đã khuất xa rồi đấy

 Lưu lại tôi những kỷ niệm

 Người bạn thân thương

 Giờ đây đã xa cuối trời

 Khuya về sân ga vắng tanh

 Nỗi buồn thương nhớ đến anh

 Mong ngày nào đó

 Ta gặp nhau

 Tôi và anh

 Đôi bạn thân rất thân

 Niềm thân ái thắm thiết

 Khắng khít bền lâu

 Cùng nhau san chia buồn vui

 Ta mến thương như sông biển dài

 Dìu nhau qua bao gian lao

 Không ngại khó khăn

 Nay biệt ly

 Tôi tìm anh trên bước đi

 Lòng quyến luyến muốn nói

 Nhưng chẳng thành câu

 Trầm tư nghe chuông vọng xa

 Như báo tin chia tay não nề

 Biệt ly đêm nay sân ga

 Sương mờ trăng buồn

 Hành trang trên vai quay gót đi

 Không mang những gì

 Lợi danh, vinh quang bấy lâu

 Và tôi không sao ngăn nỗi đau

 Nuốt lệ vào tim

 Gượng cười vẫy chào lần cuối

 Còi tàu xé đêm lạnh giá

 Đưa người đi khắp chân trời

 Đường tìm tương lai còn xa

 Biết đâu bến chờ

 Tôi nguyện cầu anh phút may

 Yên lành vượt bao gió sương

 Trên đường muôn phương

 Anh đi về đâu

 Tàu đã khuất xa rồi đấy

 Lưu lại tôi những kỷ niệm

 Người bạn thân thương

 Giờ đây đã xa cuối trời

 Khuya về sân ga vắng tanh

 Nỗi buồn thương nhớ đến anh

 Mong ngày nào đó

 Ta gặp nhau

 Nay biệt ly

 Tôi tìm anh trên bước đi

 Lòng quyến luyến muốn nói

 Nhưng chẳng thành câu

 Trầm tư nghe chuông vọng xa

 Như báo tin chia tay não nề

 Biệt ly đêm nay sân ga

 Sương mờ trăng buồn

 Hành trang trên vai quay gót đi

 Không mang những gì

 Lợi danh, vinh quang bấy lâu

 Và tôi không sao ngăn nỗi đau

 Nuốt lệ vào tim

 Gượng cười vẫy chào lần cuối

 Còi tàu xé đêm lạnh giá

 Đưa người đi khắp chân trời

 Đường tìm tương lai còn xa

 Biết đâu bến chờ

 Tôi nguyện cầu anh phút may

 Yên lành vượt bao gió sương

 Trên đường muôn phương

 Anh đi về đâu

 Tàu đã khuất xa rồi đấy

 Lưu lại tôi những kỷ niệm

 Người bạn thân thương

 Giờ đây đã xa cuối trời

 Khuya về sân ga vắng tanh

 Nỗi buồn thương nhớ đến anh

 Mong ngày nào đó

 Ta

 Gặp nhau

 Tag: lời bài hát tiễn bạn lên đường