Lời bài hát nhà mình rất vui

 Má là đóa hồng dành riêng cho ba

 Ba là mái nhà che con và má

 Con là nụ hoa đẹp xinh nhất nhà

 Nhà mình yêu thương sống vui thuận hòa.

 Nhà mình bốn màu rộn vang câu ca

 Ba thà không đàn vui tươi rộn rã

 Má bắt bài ca con hát chan hòa

 Hạnh phúc ngọt ngào hơn cả sôcôla.

 Ba ba ba ba ba …

 Ma ma ma ma ma …

 Ba ba ba ba ba …

 Ma ma ma ma ma …

 Tag: Lời bài hát nhà mình rất vui

 rất bai hat lời