Lời bài hát hòn đá cô đơn

Lời bài hát hòn đá cô đơn

 Có hòn đá cô đơn xa xăm

 Đứng ở đó cớ sao một mình

 Phải chăng đá cũng thất tình

 Hoà niềm đau với ta

 Có chị gió bay ngang qua đây

 Khẽ nhẹ vuốt mát tâm hồn mình

 Này cậu trai thất tình

 Buồn làm chi hỡi em

 Có giọt nước rơi trên mi ai

 Khẽ nhẹ thấm xót xa trong lòng

 Hình như nước cũng biết rằng

 Nàng đã xa cách ta

 Ôi giọt nước đau thương kia ơi

 Chớ vội khóc khiến ta thêm buồn

 Vì ta cũng đã biết rằng

 Nàng đã xa cách ta

 Hah hah

 Khi người lỡ quay lưng ra đi

 Đâu còn chút vấn vương trong lòng

 Thì người yêu ơi ta biết rằng

 Nàng đã xa cách ta

 Ta ôm một chút đau thương thôi

 Giấu thầm kín mãi trong tâm hồn

 Vì người yêu ơi ta biết rằng

 Nàng sẽ quên mất ta

 Khi người lỡ quay lưng ra đi

 Đâu còn chút vấn vương trong lòng

 Thì người yêu ơi ta biết rằng

 Nàng đã xa cách ta

 Ta ôm một chút đau thương thôi

 Giấu thầm kín mãi trong tâm hồn

 Vì người yêu ơi ta biết rằng

 Nàng sẽ quên mất ta

 Ta ôm một chút đau thương thôi

 Giấu thầm kín mãi trong tâm hồn

 Vì người yêu ơi ta biết rằng

 Nàng sẽ quên mất ta

 Vì người yêu ơi ta biết rằng

 Nàng sẽ quên mất ta

Hợp âm hòn đá cô đơn

 

  

 lyric