Lời bài hát đường vào tim em ôi băng giá

 Đường vào tim em ôi băng giá

 Trời mùa đông mây vẫn hay đi về

 Vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì

 Vì đâu mưa em không đến

 Đường vào tim em mây giăng kín

 Bàn chân anh trên lối đi không thành

 Những đêm khuya mưa buồn một mình

 Có khi cho ta quên cuộc tình

 Từng cơn mưa hắt hiu bên ngoài song thưa

 Lắm khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày qua

 Nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ

 Nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió

 Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố

 Vẫn trên cao trời mưa lũ, vẫn tiếng buồn xưa

 Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay?

 Đường vào tim em bao cơn sóng

 Để tình anh sắp đến xuân hoa mộng

 Trái tim em muôn đời lạnh lùng

 Hỡi ơi, trái tim mùa đông

 Đường vào tim em ôi băng giá

 Trời mùa đông mây vẫn hay đi về

 Vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì

 Vì đâu mưa em không đến

 Đường vào tim em mây giăng kín

 Bàn chân anh trên lối đi không thành

 Những đêm khuya mưa buồn một mình

 Có khi cho ta quên cuộc tình

 Từng cơn mưa hắt hiu bên ngoài song thưa

 Lắm khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày qua

 Nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ

 Nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió

 Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố

 Vẫn trên cao trời mưa lũ, vẫn tiếng buồn xưa

 Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay?

 Đường vào tim em bao cơn sóng

 Để tình anh sắp đến xuân hoa mộng

 Trái tim em muôn đời lạnh lùng

 Hỡi ơi, trái tim mùa đông

 Từng cơn mưa hắt hiu bên ngoài song thưa

 Lắm khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày qua

 Nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ

 Nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió

 Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố

 Vẫn trên cao trời mưa lũ, vẫn tiếng buồn xưa

 Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay?

 Đường vào tim em bao cơn sóng

 Để tình anh sắp đến xuân hoa mộng

 Trái tim em muôn đời lạnh lùng

 Hỡi ơi, trái tim mùa đông

  

 lời bài hát remix lyrics