Lactic acid dehydrogenase là gì

 Lactic acid dehydrogenase là gì

 Lactic acid dehydrogenase (LDH) là một enzyme có tác dụng chuyển hóa axit lactic thành pyruvate và NADH (nicotinamide adenine dinucleotide) trong quá trình nồng độ hạn chế. enzyme này có tác dụng trong cơ thể để chuyển hóa glukóza thành axit lactic trong quá trình hạn chế đường huyết. LDH có 5 isozymes, là LDH1, LDH2, LDH3, LDH4, và LDH5, mỗi isozyme có nguồn gốc từ các loại tế bào khác nhau trong cơ thể.

 Các chỉ số LDH có thể được sử dụng để đo lường sự phục hồi của tế bào sau tổn thương hoặc để phát hiện các bệnh lý như bệnh xơ gan, bệnh mạch máu, và bệnh tuyến tiền liệt. Trong trường hợp của bệnh xơ gan, giá trị LDH sẽ tăng cao vì các tế bào gan bị tổn thương và phải chuyển hóa axit lactic thành pyruvate và NADH để phục hồi.

 LDH được sử dụng trong nhiều bệnh lý khác nhau, chẳng hạn như bệnh xơ gan, bệnh mạch máu, và bệnh tuyến tiền liệt. Giá trị LDH trong máu có thể tăng cao khi có sự tổn thương tế bào gan hoặc các tế bào khác. Tăng nồng độ LDH cũng có thể xuất hiện trong trường hợp tổn thương tế bào do các bệnh lý như bệnh xơ gan, bệnh mạ

  

  

  

 Tag: function normal range low