Hỗn hợp x chứa na2o nh4cl

 Bài 1: Hỗn hợp X chứa Na2O, NH4Cl, NaHCOvà BaCl2 có số mol mỗi chất đều bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào H2O (dư), đun nóng, dung dịch thu được sau khi các phản ứng kết thúc chứa số chất tan là:

 Đáp án : 1 chất

 

 Xem thêm: nh4cl

 Bài 2: Hòa tan các chất gồm na2o,nahco3,bacl2,nh4cl có cùng số mol vào nước dư được dung dịch a và kết tủa b. hỏi dung dịch a và kết tủa b chứa những chất gì? viết pthh của các phản ứng để minh họa

 Đáp án :