Giám đốc một công ty hóa chất là ông a

 Giám đốc một công ty hóa chất là ông A chỉ đạo nhân viên xả chất thải độc hại chưa qua xử lí ra môi trường gây ô nhiễm nguồn nước. Bị bảo vệ là anh M phát hiện, ông A đưa cho anh 5 triệu đồng và đề nghị anh M không phát tán thông tin này nhưng anh M từ chối. Vì vậy, ông A dọa đuổi việc anh M. Anh M có thể thực hiện quyền nào sau đây?

 Đáp án:

 Tố cáo

 Quyền tố cáo là quyền của người dân hoặc nhân viên trong một tổ chức, công ty… để thông báo về một hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức hoặc các quy định nội bộ của tổ chức đó. Quyền này được bảo vệ bởi pháp luật và có thể được thực hiện một cách ẩn danh. Quyền tố cáo giúp bảo vệ quyền lợi của người dân, tránh những hành vi sai trái, bảo vệ sự minh bạch và trung thực trong hoạt động của các tổ chức và cơ quan. Tuy nhiên, để tố cáo một hành vi vi phạm, người tố cáo cần có bằng chứng cụ thể, chứ không được tố cáo dựa trên tin đồn hoặc suy đoán. Ngoài ra, tố cáo không được sử dụng để tấn công hoặc đe dọa bất kỳ ai, và cần tuân thủ đúng quy trình quy định của cơ quan chức năng.

 Tag: Giám đốc một công ty hóa chất là ông a