Các câu hỏi thường gặp về CuSO4

 cuso4 là gì

 Đồng(II) sunfat là một hợp chất hóa học vô cơ với công thức là CuSO₄. Muối này tồn tại dưới một vài dạng ngậm nước khác nhau: CuSO₄, CuSO₄·5H₂O, CuSO₄·3H₂O và CuSO₄·7H₂O

 số oxi hóa của cuso4

 Cu +2

 S +6

 O -2

 cuso4 là muối gì

 muối sunfat

 cuso4 đọc là gì

 Đồng Sunfat

 cuso4 có dẫn điện không

 có dẫn điện

 cuso4 có tan trong nước không

 CuSO4 hòa tan trong nước

 khối lượng mol của cuso4

 159,609 g/mol

 Xem thêm: mua cuso4 5h2o ở đâu

 cuso4 có độc không

 Khi nuốt CuSO4 vào cơ thể có thể gây viêm dạ dày, đại tràng, gây viêm đường hô hấp, ảnh hưởng đến gan

 cuso4 là muối, axit hay bazơ

 CuSO4 là muối

 Điều chế cuso4 từ cu

 Cu + H2SO4 -> CuSO4 +H2

 Không thể điều chế cu từ cuso4 bằng cách điện phân nóng chảy CuSO4 vì những kim loại có tính khử mạnh như Li, Na, K, Al… mới điều chế bằng cách điện phân nóng chảy những hợp chất của chúng

 Bài tập 1: Để điều chế 560g dung dịch CuSO4 16% cần phải lấy bao nhiêu gam dung dịch CuSO4 8% trộn với bao nhiêu gam tinh thể CuSO4.5H2O.

 

 cuso4 làm quỳ tím chuyển màu gì

 không làm quỳ tím chuyển màu

 cuso4 khan màu gì

 CuSO4 dạng khan có màu trắng xám

 Dung dịch cuso4 có màu gì

 Xanh da trời nhạt

 cuso4 có kết tủa không

 Không do đặc tính tan trong nước

 Cuso4 là chất điện li mạnh hay yếu

 CuSO4 là chất điện li mạnh

 Viết phương trình điện li cuso4

 CuSO4 → Cu2+ + SO42−

  

  

  

  

  

  

 Tag: gọi tên bazo dd 16 cho nghiệp phòng thí nghiệm ra cu-cuso4 cu/cuso4