Axit Aminoaxetic: Công Thức, Tác Dụng Và Ứng Dụng Trong Phản Ứng Hóa Học

 Chào mừng bạn đến với blog của chúng tôi! Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về axit aminoaxetic (còn gọi là axit glycine), một loại axit amin đơn giản và phổ biến. Chúng ta sẽ khám phá công thức của axit aminoaxetic, tác dụng của nó với dung dịch, những chất mà nó không phản ứng được và điểm qua một ví dụ về phản ứng của axit aminoaxetic với NaOH.

Công thức axit aminoaxetic

 Axit aminoaxetic, hay còn gọi là glycine, là một axit amin không cần thiết có công thức phân tử NH2CH2COOH. Axit này chứa một nhóm amine (-NH2) và một nhóm carboxyl (-COOH), là hai nhóm chức chính trong các axit amin.

Axit aminoaxetic tác dụng được với dung dịch

 Axit aminoaxetic có thể tác dụng với nhiều loại dung dịch khác nhau, nhưng chủ yếu là các dung dịch kiềm. Khi phản ứng với các dung dịch kiềm như NaOH, KOH, hay Ca(OH)2, axit aminoaxetic sẽ cho ra muối của nó và nước.

 Phản ứng của axit aminoaxetic với NaOH có dạng sau:

 NH2CH2COOH + NaOH → NH2CH2COONa + H2O

Axit aminoaxetic không phản ứng được với

 Axit aminoaxetic không phản ứng được với những chất không có tính bazơ, như nước, các chất không chứa nhóm chức có khả năng nhận proton (H+) từ axit aminoaxetic. Ví dụ, axit aminoaxetic không phản ứng được với các hợp chất như CCl4, SiO2, hay các dẫn xuất hydrocacbon.

Phản ứng của 7.5 gam axit aminoaxetic với NaOH

 Giả sử chúng ta có 7.5 gam axit aminoaxetic (NH2CH2COOH) cần phản ứng hoàn toàn với NaOH. Đầu tiên, chúng ta cần tính số mol của axit aminoaxetic:

 Khối lượng mol của axit aminoaxetic: 1(14.01) + 2(1.01) + 2(12.01) + 3(16.00) = 75.07 g/mol

 Số mol axit aminoaxetic = 7.5 g / 75.07 g/mol ≈ 0.1 mol

 Vì tỉ lệ phản ứng của axit amino axetic và NaOH là 1:1, nên chúng ta cần cùng số mol NaOH để phản ứng hoàn toàn với axit aminoaxetic.

 Số mol NaOH cần thiết = 0.1 mol

 Tiếp theo, chúng ta cần tính khối lượng NaOH cần dùng:

 Khối lượng mol của NaOH: 22.99 (Na) + 15.999 (O) + 1.008 (H) = 39.997 g/mol

 Khối lượng NaOH cần dùng = 0.1 mol * 39.997 g/mol = 4 g

 Vậy, để phản ứng hoàn toàn 7.5 gam axit aminoaxetic, chúng ta cần 4 gam NaOH. Kết quả của phản ứng sẽ cho ra muối aminoaxetat natri (NH2CH2COONa) và nước:

 NH2CH2COOH + NaOH → NH2CH2COONa + H2O

 Trong thực tế, axit aminoaxetic được ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu và sản xuất công nghiệp, từ ngành dược phẩm, thực phẩm, chất tạo đặc, đến sản phẩm hóa chất tổng hợp. Hi vọng qua bài viết này, bạn đã có thêm kiến thức về axit aminoaxetic, công thức, tác dụng và ứng dụng của nó trong các phản ứng hóa học. Hãy theo dõi blog của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều kiến thức hấp dẫn và bổ ích về hóa học cũng như các lĩnh vực khác!

  

 h2nch2cooh hết trùng ngưng ancol etylic